Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Radecznica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
0620081 Remiza OSP Gaj Gruszczański 65650098 402980 98944 40 211 11 01 119 01 440 00 00 00 0 
0620082 Szkoła Podstawowa Mokrelipie 770600141 4591410 1411410 183 237 00 01 129 10 553 00 00 00 0 
0620083 Urząd Gminy Radecznica 1153900180 7201800 1801755 90 368 11 08 842 00 620 00 00 00 0 
0620084 Szkoła Podstawowa Radecznica 58845072 378720 72711 100 185 02 10 38 24 180 00 00 00 0 
0620085 Remiza OSP Gorajec Stara Wieś 13331000350 6503500 35033812 110 701 11 01 5171 30 730 00 10 00 0 
0620086 Szkoła Podstawowa Czarnystok 754549124 4251240 1241222 11 210 00 00 135 00 630 00 00 00 0 
0620087 SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy 30539847 351470 47407 30 202 11 11 12 03 40 00 10 00 0 
ogółem 555943971012 338510120 101298131 56 4 209 24 4 6 2 12 20 306 6 8 319 3 0 0 2 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Radecznica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy
0.41
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.31
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych
0.20
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski
0.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 12 
1.22
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 319 
32.52
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.61
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 209 
21.30
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 24 
2.45
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej
0.41
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 56 
5.71
12Komitet Wyborczy Unii Wolności
0.82
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 306 
31.19
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 20 
2.04