Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie świdnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
061701 m. Świdnik 33215254217956 1746579559 79467803143 2039 93 496 520 300 26 93 686 1081 1819 37 217 323 52 0 0 21 0 0 0 0  
061702 gm. Mełgiew 604245971044 355310430 1043102815 130 9 210 39 25 2 11 23 112 306 2 9 144 1 0 0 5 0 0 0 0  
061703 gm. Piaski 849464961043 545310430 1043101429 129 7 314 47 22 3 10 32 68 146 2 15 211 8 0 0 0 0 0 0 0  
061704 gm. Rybczewice 33202500714 17867140 71469717 30 3 392 23 5 1 3 8 19 37 3 10 158 2 0 0 3 0 0 0 0  
061705 gm. Trawniki 72465499924 45759240 92488737 102 7 197 37 12 8 17 28 105 202 8 15 98 44 0 0 7 0 0 0 0  
ogółem 583174451311681 32832116799 1167011429241 2430 119 1609 666 364 40 134 777 1385 2510 52 266 934 107 0 0 36 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie świdnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 119 
1.04
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 107 
0.94
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 36 
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 134 
1.17
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 777 
6.80
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 934 
8.17
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 40 
0.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1609 
14.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 666 
5.83
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 52 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 364 
3.18
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2430 
21.26
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 266 
2.33
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2510 
21.96
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1385 
12.12