Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie rycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
061601 m. Dęblin 15089116002777 882327770 27772662115 527 17 307 368 48 39 18 182 329 449 23 65 240 27 0 0 23 0 0 0 0  
061602 gm. Kłoczew 582444001030 337010300 103098545 31 8 370 49 4 6 3 11 75 228 3 6 187 1 0 0 3 0 0 0 0  
061603 gm. Nowodwór 32772500627 18736270 62760819 23 4 209 55 4 7 1 12 35 118 1 2 133 2 0 0 2 0 0 0 0  
061604 gm. Ryki 16669127492898 985128971 28962785111 339 20 604 198 32 40 20 116 439 426 13 42 457 26 0 0 13 0 0 0 0  
061605 gm. Stężyca 44513349793 25567930 79376231 54 13 225 46 1 9 2 15 62 108 3 16 195 4 0 0 9 0 0 0 0  
061606 gm. Ułęż 29202200687 15136862 68465628 36 16 210 45 7 22 2 18 82 69 1 6 130 4 0 0 8 0 0 0 0  
ogółem 48230367988812 2798688103 88078458349 1010 78 1925 761 96 123 46 354 1022 1398 44 137 1342 64 0 0 58 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie rycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 78 
0.92
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 64 
0.76
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 58 
0.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 46 
0.54
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 354 
4.19
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1342 
15.87
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 123 
1.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1925 
22.76
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 761 
9.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 44 
0.52
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 96 
1.14
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1010 
11.94
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 137 
1.62
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1398 
16.53
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1022 
12.08