Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie łukowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
061101 m. Łuków 24358185334755 1377847530 47534587166 586 25 382 598 50 306 9 570 497 1062 10 82 376 23 0 0 11 0 0 0 0  
061102 m. Stoczek Łukowski 21351597427 11704270 42741017 50 3 46 72 2 3 5 15 45 94 1 7 57 7 0 0 3 0 0 0 0  
061103 gm. Adamów 46343498841 26578410 84180833 62 14 226 48 3 17 4 20 41 159 1 12 181 15 0 0 5 0 0 0 0  
061104 gm. Krzywda 781958471065 478110632 1061103031 60 17 342 73 7 23 2 16 56 153 8 10 260 2 0 0 1 0 0 0 0  
061105 gm. Łuków 1185590422151 689121510 2151208170 93 15 596 428 15 70 9 66 103 452 6 6 212 8 0 0 2 0 0 0 0  
061106 gm. Serokomla 33562500529 19715290 52950821 11 2 233 81 3 4 2 4 26 76 0 0 65 0 0 0 1 0 0 0 0  
061107 gm. Stanin 743655992318 328123160 2316225462 32 9 400 38 9 28 4 15 31 95 4 3 1582 3 0 0 1 0 0 0 0  
061108 gm. Stoczek Łukowski 671449971088 390910880 1088106127 40 4 412 22 5 18 1 9 63 165 1 5 313 2 0 0 1 0 0 0 0  
061109 gm. Trzebieszów 562542501253 299712526 1246121135 46 11 422 34 8 23 3 22 65 363 3 4 195 4 0 0 8 0 0 0 0  
061110 gm. Wojcieszków 537541001052 304810510 105199952 34 13 374 55 3 48 4 13 45 126 2 3 274 2 0 0 3 0 0 0 0  
061111 gm. Wola Mysłowska 41693100606 24946060 60658719 24 6 212 23 3 2 0 6 31 86 0 7 184 2 0 0 1 0 0 0 0  
ogółem 834766306316085 46977160778 1606915536533 1038 119 3645 1472 108 542 43 756 1003 2831 36 139 3699 68 0 0 37 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie łukowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 119 
0.77
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 68 
0.44
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 37 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 43 
0.28
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 756 
4.87
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3699 
23.81
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 542 
3.49
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3645 
23.46
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1472 
9.47
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 36 
0.23
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 108 
0.70
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1038 
6.68
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 139 
0.89
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2831 
18.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1003 
6.46