Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kraśnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060701 m. Kraśnik 30458235447965 1557979622 79607664296 2869 19 553 554 140 690 141 190 430 1332 21 190 466 50 0 0 19 0 0 0 0  
060702 gm. Annopol 730155251441 408414400 1440138357 235 12 481 47 6 12 8 30 55 194 13 11 259 18 0 0 2 0 0 0 0  
060703 gm. Dzierzkowice 421031991039 216010390 1039101920 64 2 243 42 15 52 26 14 33 221 6 5 294 0 0 0 2 0 0 0 0  
060704 gm. Gościeradów 57184297985 33129850 98595827 60 3 308 45 1 55 9 11 32 160 2 10 257 3 0 0 2 0 0 0 0  
060705 gm. Kraśnik 538341001042 305810420 1042100933 136 7 171 20 12 38 22 18 54 319 8 13 178 7 0 0 6 0 0 0 0  
060706 gm. Szastarka 483636501011 263910110 101198130 48 3 282 25 10 34 15 14 42 312 2 4 186 3 0 0 1 0 0 0 0  
060707 gm. Trzydnik Duży 55034150936 32149360 93692016 67 5 290 43 5 53 14 21 37 162 6 3 205 7 0 0 2 0 0 0 0  
060708 gm. Urzędów 691453462024 332220240 2024197252 60 4 207 19 11 21 17 16 46 1270 5 7 286 3 0 0 0 0 0 0 0  
060709 gm. Wilkołaz 434232991017 228210157 100898226 44 2 119 8 4 4 22 9 25 446 0 7 288 0 0 0 4 0 0 0 0  
060710 gm. Zakrzówek 56434300981 33199790 97995029 76 3 241 31 12 17 3 6 34 207 5 9 305 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 803086141018441 42969184339 1842417838586 3659 60 2895 834 216 976 277 329 788 4623 68 259 2724 92 0 0 38 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kraśnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 60 
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 92 
0.52
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 38 
0.21
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 277 
1.55
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 329 
1.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2724 
15.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 976 
5.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2895 
16.23
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 834 
4.68
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 68 
0.38
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 216 
1.21
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3659 
20.51
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 259 
1.45
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4623 
25.92
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 788 
4.42