Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie chełmski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
060301 m. Rejowiec Fabryczny 36632750657 20936570 65762829 76 3 55 44 4 2 5 29 36 162 2 6 199 4 0 0 1 0 0 0 0  
060302 gm. Białopole 26961948481 14674810 48145922 28 5 141 43 1 47 1 12 15 87 2 3 73 1 0 0 0 0 0 0 0  
060303 gm. Chełm 965069471503 544415030 1503144360 204 9 339 59 10 31 8 46 172 325 11 22 185 10 0 0 12 0 0 0 0  
060304 gm. Dorohusk 56954244824 34208240 82476955 70 5 207 105 12 4 2 25 60 130 7 8 127 3 0 0 4 0 0 0 0  
060305 gm. Dubienka 22811698388 13103880 38837117 38 3 121 24 6 29 0 11 9 44 1 9 73 1 0 0 2 0 0 0 0  
060306 gm. Kamień 30642200429 17714290 42941613 39 0 142 14 1 3 1 31 21 80 4 1 76 1 0 0 2 0 0 0 0  
060307 gm. Leśniowice 32292448630 18186300 63061515 31 3 243 29 3 8 3 17 13 42 2 1 219 1 0 0 0 0 0 0 0  
060308 gm. Rejowiec Fabryczny 36382797751 20467510 75170546 32 3 130 79 2 6 73 3 19 69 0 3 281 1 0 0 4 0 0 0 0  
060309 gm. Ruda-Huta 38102899508 23915084 5044995 53 4 151 37 5 7 0 20 47 32 0 0 132 7 0 0 4 0 0 0 0  
060310 gm. Sawin 46433499763 27367630 76374320 37 5 255 38 6 19 3 53 27 159 5 10 124 1 0 0 1 0 0 0 0  
060311 gm. Siedliszcze 56424251712 35397120 71268626 66 5 185 36 1 10 14 45 52 92 2 3 171 3 0 0 1 0 0 0 0  
060312 gm. Wierzbica 41933049720 23297200 72067545 62 4 182 90 9 13 4 14 32 161 3 1 97 2 0 0 1 0 0 0 0  
060313 gm. Wojsławice 34872600526 20745260 52649927 33 6 174 34 3 11 2 4 24 113 1 7 86 1 0 0 0 0 0 0 0  
060314 gm. Żmudź 26691950364 15863640 36435014 16 0 118 27 3 12 0 15 8 72 0 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 58360432809256 3402492564 92528858394 785 55 2443 659 66 202 116 325 535 1568 40 78 1918 36 0 0 32 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie chełmski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 55 
0.62
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 36 
0.41
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 32 
0.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 116 
1.31
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 325 
3.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1918 
21.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 202 
2.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2443 
27.58
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 659 
7.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.45
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 66 
0.75
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 785 
8.86
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 78 
0.88
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1568 
17.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 535 
6.04