Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Kalisz
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
306101 m. Kalisz 864026581218846 46965188404 1883618366470 3522 62 1167 3183 350 322 440 648 2204 3181 71 2228 716 101 0 0 171 0 0 0 0  
ogółem 864026581218846 46965188404 1883618366470 3522 62 1167 3183 350 322 440 648 2204 3181 71 2228 716 101 0 0 171 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Kalisz
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 62 
0.34
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 101 
0.55
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 171 
0.93
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 440 
2.40
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 648 
3.53
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 716 
3.90
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 322 
1.75
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1167 
6.35
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3183 
17.33
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 71 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 350 
1.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3522 
19.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2228 
12.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3181 
17.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2204 
12.00