Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie brzeziński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
102101 m. Brzeziny 1003575501755 579517550 1755170055 341 5 165 133 39 7 6 40 136 423 53 26 234 62 0 3 21 0 6 0 0  
102102 gm. Brzeziny 40042977671 23066710 67166011 43 3 192 32 4 7 0 9 24 115 2 4 209 14 0 0 2 0 0 0 0  
102103 gm. Dmosin 38072844706 21387060 70669016 35 5 251 29 4 3 4 11 18 69 5 3 225 19 0 0 6 0 3 0 0  
102104 gm. Jeżów 28522160777 13837770 77774334 47 5 121 15 6 0 2 11 21 198 0 6 288 15 0 3 4 0 1 0 0  
102105 gm. Rogów 37202813725 20887210 72170219 78 0 112 34 11 1 4 19 39 98 7 11 92 189 0 1 2 0 4 0 0  
ogółem 24418183444634 1371046300 46304495135 544 18 841 243 64 18 16 90 238 903 67 50 1048 299 0 7 35 0 14 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie brzeziński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 18 
0.40
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 299 
6.65
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 35 
0.78
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 14 
0.31
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 16 
0.36
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 90 
2.00
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1048 
23.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 18 
0.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 841 
18.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 243 
5.41
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 67 
1.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 64 
1.42
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 544 
12.10
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 50 
1.11
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 903 
20.09
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 238 
5.29