Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie tomaszowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101601 m. Tomaszów Mazowiecki 549194170510425 31280104211 1042010034386 2921 55 843 1225 230 54 38 361 804 1953 50 291 744 219 0 73 153 0 20 0 0  
101602 gm. Będków 27962110490 16204900 49047416 46 1 159 17 1 6 0 5 11 69 1 7 141 5 0 0 4 0 1 0 0  
101603 gm. Budziszewice 18051339344 9953440 3443368 18 1 84 28 4 2 2 10 36 59 1 6 56 18 0 3 4 0 4 0 0  
101604 gm. Czerniewice 41223098764 23347630 76373825 116 3 152 22 0 3 1 17 16 59 1 5 335 5 0 1 1 0 1 0 0  
101605 gm. Inowłódz 31792354561 17935590 55953920 66 5 94 23 6 1 4 16 20 146 3 9 129 11 0 3 3 0 0 0 0  
101606 gm. Lubochnia 57884350916 34349150 91589025 105 3 151 37 16 10 2 22 38 182 9 17 248 9 0 34 3 0 4 0 0  
101607 gm. Rokiciny 47493585964 26219640 96493826 98 2 191 38 14 13 1 15 65 260 2 8 213 12 0 0 5 0 1 0 0  
101608 gm. Rzeczyca 39873062635 24276350 63561421 46 2 189 26 6 1 0 8 29 98 1 4 192 5 0 0 5 0 2 0 0  
101609 gm. Tomaszów Mazowiecki 755456271231 439612300 1230117852 188 9 258 44 17 7 2 13 55 248 3 13 269 14 0 19 17 0 2 0 0  
101610 gm. Ujazd 636147851063 372210630 1063101647 181 4 168 69 27 9 6 21 69 189 3 32 188 27 0 9 10 0 4 0 0  
101611 gm. Żelechlinek 27492090553 15375530 55353716 10 4 116 13 1 1 0 2 9 32 1 4 303 34 0 0 4 0 3 0 0  
ogółem 980097410517946 56159179371 1793617294642 3795 89 2405 1542 322 107 56 490 1152 3295 75 396 2818 359 0 142 209 0 42 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie tomaszowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 89 
0.51
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 359 
2.08
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 209 
1.21
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 42 
0.24
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 56 
0.32
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 490 
2.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2818 
16.29
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 107 
0.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2405 
13.91
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1542 
8.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 75 
0.43
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 322 
1.86
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3795 
21.94
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 396 
2.29
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3295 
19.05
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 142 
0.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1152 
6.66