Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie rawski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
101301 m. Rawa Mazowiecka 14506110112869 814228692 2867278879 344 1 127 148 40 68 2 153 144 303 4 68 1354 9 0 5 16 0 2 0 0  
101302 gm. Biała Rawska 929469971440 555714400 1440141327 67 9 327 35 15 12 8 31 46 191 2 9 647 11 0 1 2 0 0 0 0  
101303 gm. Cielądz 32242420466 19544660 46645511 14 5 89 8 7 1 2 6 13 44 3 2 257 2 0 0 1 0 1 0 0  
101304 gm. Rawa Mazowiecka 64754858956 39029550 95592926 63 6 197 13 5 6 2 16 30 105 2 11 463 7 0 0 2 0 1 0 0  
101305 gm. Regnów 14311060518 5425170 5175143 3 0 67 1 0 3 0 0 2 8 0 0 426 4 0 0 0 0 0 0 0  
101306 gm. Sadkowice 46543510655 28556540 6546468 26 1 168 15 2 1 0 3 11 53 1 2 360 0 0 1 2 0 0 0 0  
ogółem 39584298566904 2295269012 68996745154 517 22 975 220 69 91 14 209 246 704 12 92 3507 33 0 7 23 0 4 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie rawski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 22 
0.33
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
0.49
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 23 
0.34
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
0.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 14 
0.21
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 209 
3.10
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3507 
51.99
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 91 
1.35
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 975 
14.46
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 220 
3.26
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 12 
0.18
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 69 
1.02
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 517 
7.66
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 92 
1.36
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 704 
10.44
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.10
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 246 
3.65