Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie łęczycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
100401 m. Łęczyca 13258101842528 765625280 2528243296 657 8 458 308 47 17 17 118 185 334 9 76 124 44 0 2 20 0 8 0 0  
100402 gm. Daszyna 35352614660 19546600 66063723 16 5 406 24 3 2 1 8 12 59 0 4 81 9 0 0 5 0 2 0 0  
100403 gm. Góra Świętej Małgorzaty 36942750589 21615890 58957613 33 6 332 12 1 3 1 18 15 69 1 6 68 6 0 0 4 0 1 0 0  
100404 gm. Grabów 53124001976 30259760 97694432 45 5 457 42 2 3 6 8 24 164 0 8 159 13 0 0 8 0 0 0 0  
100405 gm. Łęczyca 709254001122 427811220 1122108240 74 3 548 36 2 8 2 21 43 125 3 11 191 3 0 2 8 0 2 0 0  
100406 gm. Piątek 52343982621 33616200 62059723 47 7 236 34 9 0 2 4 36 127 4 6 76 5 0 2 2 0 0 0 0  
100407 gm. Świnice Warckie 33182488604 18846040 60458420 29 4 295 34 5 3 1 9 26 69 1 3 94 6 0 0 3 0 2 0 0  
100408 gm. Witonia 29082157469 16884690 46945316 18 1 220 35 3 0 1 13 9 55 1 2 78 10 0 0 6 0 1 0 0  
ogółem 44351335767569 2600775680 75687305263 919 39 2952 525 72 36 31 199 350 1002 19 116 871 96 0 6 56 0 16 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie łęczycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 39 
0.53
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 96 
1.31
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 56 
0.77
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 16 
0.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 31 
0.42
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 199 
2.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 871 
11.92
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 36 
0.49
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2952 
40.41
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 525 
7.19
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 19 
0.26
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 72 
0.99
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 919 
12.58
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 116 
1.59
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1002 
13.72
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.08
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 350 
4.79