Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Siedlce
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
146401 m. Siedlce 592804552813200 32328131954 1319112922269 3372 55 1135 964 248 27 99 884 1751 2025 40 523 1586 187 0 26 0 0 0 0 0  
ogółem 592804552813200 32328131954 1319112922269 3372 55 1135 964 248 27 99 884 1751 2025 40 523 1586 187 0 26 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Siedlce
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 55 
0.43
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 187 
1.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 99 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 884 
6.84
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1586 
12.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 27 
0.21
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1135 
8.78
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 964 
7.46
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.31
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 248 
1.92
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3372 
26.10
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 523 
4.05
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2025 
15.67
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 26 
0.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1751 
13.55