Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Radom
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
146301 m. Radom 18029213674939788 969603975525 3973038885845 9034 221 2736 3235 743 1295 438 1931 4814 7607 252 2555 3607 329 0 88 0 0 0 0 0  
ogółem 18029213674939788 969603975525 3973038885845 9034 221 2736 3235 743 1295 438 1931 4814 7607 252 2555 3607 329 0 88 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Radom
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 221 
0.57
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 329 
0.85
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 438 
1.13
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1931 
4.97
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 3607 
9.28
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1295 
3.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2736 
7.04
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 3235 
8.32
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 252 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 743 
1.91
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 9034 
23.23
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2555 
6.57
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 7607 
19.56
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 88 
0.23
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4814 
12.38