Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie węgrowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
143301 m. Węgrów 999675342128 540621270 2127207354 296 2 230 195 33 16 7 101 260 546 31 68 275 6 0 7 0 0 0 0 0  
143302 gm. Grębków 37342792503 22895020 50248814 26 3 167 14 0 2 2 8 22 137 11 4 90 2 0 0 0 0 0 0 0  
143303 gm. Korytnica 54144077965 31129650 96592936 40 2 366 23 4 2 1 9 116 208 7 4 143 2 0 2 0 0 0 0 0  
143304 gm. Liw 601345041204 330012020 1202117131 88 11 404 27 8 0 6 23 85 280 9 15 210 4 0 1 0 0 0 0 0  
143305 gm. Łochów 13666101402355 778523541 2353230053 182 42 432 100 19 3 6 66 244 529 14 33 603 20 0 7 0 0 0 0 0  
143306 gm. Miedzna 35462757939 18189380 93890434 41 6 268 19 6 1 4 16 108 208 13 11 201 1 0 1 0 0 0 0 0  
143307 gm. Sadowne 50173850898 29528980 89888117 31 4 207 27 7 2 2 9 26 186 1 5 372 2 0 0 0 0 0 0 0  
143308 gm. Stoczek 42773220885 23358850 88584639 32 9 270 3 8 1 0 12 55 176 3 1 271 2 0 3 0 0 0 0 0  
143309 gm. Wierzbno 25791949451 14984510 45143219 16 5 206 10 2 1 3 15 22 69 19 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 542424082310328 30495103221 1032110024297 752 84 2550 418 87 28 31 259 938 2339 108 143 2227 39 0 21 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie węgrowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 84 
0.84
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 39 
0.39
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 31 
0.31
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 259 
2.58
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 2227 
22.22
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 28 
0.28
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2550 
25.44
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 418 
4.17
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 108 
1.08
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 87 
0.87
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 752 
7.50
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 143 
1.43
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2339 
23.33
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 21 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 938 
9.36