Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie sochaczewski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142801 m. Sochaczew 30596235605826 1773458251 58245664160 2785 34 486 464 51 6 14 262 503 683 11 166 148 39 0 12 0 0 0 0 0  
142802 gm. Brochów 32422450321 21293210 32130615 68 4 63 8 5 0 0 8 25 80 2 6 33 2 0 2 0 0 0 0 0  
142803 gm. Iłów 48703640600 30405990 59956930 40 3 194 23 3 2 2 6 71 70 2 8 136 8 0 1 0 0 0 0 0  
142804 gm. Młodzieszyn 43113380468 29124680 46845612 82 3 163 13 2 2 1 11 38 80 6 7 46 2 0 0 0 0 0 0 0  
142805 gm. Nowa Sucha 45513552471 30814700 47045812 101 0 128 10 4 0 2 5 55 75 0 6 71 1 0 0 0 0 0 0 0  
142806 gm. Rybno 27182050251 17992500 2502419 28 2 96 0 1 2 0 3 12 33 1 1 60 2 0 0 0 0 0 0 0  
142807 gm. Sochaczew 65275026757 42697570 75772829 187 4 211 42 5 2 2 20 57 97 4 16 77 4 0 0 0 0 0 0 0  
142808 gm. Teresin 834064351434 500114340 1434140529 370 11 171 36 25 6 6 44 273 318 2 42 91 8 0 2 0 0 0 0 0  
ogółem 651555009310128 39965101241 101239827296 3661 61 1512 596 96 20 27 359 1034 1436 28 252 662 66 0 17 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie sochaczewski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 61 
0.62
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 66 
0.67
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 27 
0.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 359 
3.65
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 662 
6.74
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 20 
0.20
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1512 
15.39
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 596 
6.06
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 28 
0.28
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 96 
0.98
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3661 
37.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 252 
2.56
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1436 
14.61
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 17 
0.17
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1034 
10.52