Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie siedlecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
142601 gm. Domanice 20301425443 9824430 4434349 33 1 209 9 3 1 3 6 25 88 1 1 53 1 0 0 0 0 0 0 0  
142602 gm. Korczew 25181870497 13734970 49747918 29 7 249 11 1 1 3 21 20 62 1 9 65 0 0 0 0 0 0 0 0  
142603 gm. Kotuń 63404760920 38409200 92089624 96 9 262 47 14 1 6 33 85 125 9 16 181 10 0 2 0 0 0 0 0  
142604 gm. Mokobody 39552960787 21737870 78777314 37 6 345 25 3 0 7 12 38 170 3 7 117 3 0 0 0 0 0 0 0  
142605 gm. Mordy 50423805889 29168890 88987712 72 12 309 17 6 0 2 12 77 213 3 2 143 2 0 7 0 0 0 0 0  
142606 gm. Paprotnia 21751650555 10955550 55554312 9 3 289 10 0 2 0 6 19 97 1 4 100 0 0 3 0 0 0 0 0  
142607 gm. Przesmyki 29822237770 14677700 77074624 32 5 432 11 4 0 4 5 23 86 0 0 141 3 0 0 0 0 0 0 0  
142608 gm. Siedlce 1140885601823 673718230 1823178241 348 14 434 74 22 8 20 59 153 312 4 25 290 13 0 6 0 0 0 0 0  
142609 gm. Skórzec 52633928957 29719570 95794314 66 9 280 127 5 3 2 8 40 193 2 6 200 0 0 2 0 0 0 0 0  
142610 gm. Suchożebry 36492762733 20297330 73372013 27 7 361 13 1 1 2 9 33 118 0 8 135 5 0 0 0 0 0 0 0  
142611 gm. Wiśniew 42923213968 22459670 96793928 46 6 310 15 10 2 5 14 86 230 1 8 203 1 0 2 0 0 0 0 0  
142612 gm. Wodynie 37602820667 21536660 66664224 45 2 217 41 0 1 9 14 92 87 1 4 124 5 0 0 0 0 0 0 0  
142613 gm. Zbuczyn 753456521581 407115810 1581153942 112 4 668 32 6 6 7 14 92 362 2 11 216 6 0 1 0 0 0 0 0  
ogółem 609484564211590 34052115880 1158811313275 952 85 4365 432 75 26 70 213 783 2143 28 101 1968 49 0 23 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie siedlecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 85 
0.75
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 49 
0.43
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 70 
0.62
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 213 
1.88
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1968 
17.40
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
0.23
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4365 
38.58
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 432 
3.82
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 28 
0.25
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 75 
0.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 952 
8.42
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 101 
0.89
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2143 
18.94
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 23 
0.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 783 
6.92