Wyniki głosowania
Wyniki głosowania w gminie

 

Wyniki głosowania w gminie gm. Sońsk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
1402091 Szkoła Podstawowa w Sońsku 22371690367 13233670 36734720 402 7818 111 312 4360 07 692 01 00 00 0 
1402092 Świetlica Wiejska w Ciemniewie 731549133 4161330 1331276 52 610 10 20 1017 01 280 00 00 00 0 
1402093 Szkoła Podstawowa w Bądkowie 845648147 5011470 1471416 111 782 70 10 214 10 240 00 00 00 0 
1402094 Szkoła Podstawowa w Gąsocinie 15991191210 9812100 2102046 420 4415 41 29 3025 13 253 00 00 00 0 
1402095 Szkoła Podstawowa w Koźniewie Wielkim 74956050 510500 50491 02 256 40 01 13 01 60 00 00 00 0 
1402096 Budynek Niepublicznego Zespółu Zakładów Opieki Zdrowotnej "PALIUM" "Zakład Opiekuńczo-Leczniczym w Sońsku 7210053 47530 53512 33 713 22 33 33 00 53 01 00 00 0 
ogółem 62334738960 37789600 96091941 101 10 293 54 29 4 11 25 89 122 2 12 157 8 0 2 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w gminie gm. Sońsk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 10 
1.09
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD
0.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 11 
1.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 25 
2.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 157 
17.08
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców
0.44
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 293 
31.88
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 54 
5.88
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO"
0.22
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 29 
3.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 101 
10.99
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 12 
1.31
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 122 
13.28
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej
0.22
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 89 
9.68