Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie Zagranica
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
149901 Zagranica 267923303714652 183851464521 1462414237387 2918 104 324 783 271 162 270 1640 1903 1310 84 3839 194 58 0 0 63 206 0 108 0  
ogółem 267923303714652 183851464521 1462414237387 2918 104 324 783 271 162 270 1640 1903 1310 84 3839 194 58 0 0 63 206 0 108 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie Zagranica
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 104 
0.73
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 58 
0.41
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 206 
1.45
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 63 
0.44
20Komitet Wyborczy Wyborców "Razem dla Przyszłości" 108 
0.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 270 
1.90
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1640 
11.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 194 
1.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 162 
1.14
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 324 
2.28
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 783 
5.50
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 84 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 271 
1.90
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2918 
20.50
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 3839 
26.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1310 
9.20
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1903 
13.37