Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Olsztyn
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
286201 m. Olsztyn 13246210130937154 641583712921 3710836272836 13991 121 1291 5050 491 120 401 1673 5047 4573 276 1874 767 315 0 33 249 0 0 0 0  
ogółem 13246210130937154 641583712921 3710836272836 13991 121 1291 5050 491 120 401 1673 5047 4573 276 1874 767 315 0 33 249 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Olsztyn
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 121 
0.33
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 315 
0.87
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 249 
0.69
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 401 
1.11
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1673 
4.61
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 767 
2.11
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 120 
0.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1291 
3.56
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 5050 
13.92
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 276 
0.76
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 491 
1.35
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 13991 
38.57
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1874 
5.17
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 4573 
12.61
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 33 
0.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5047 
13.91