Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Elbląg
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
286101 m. Elbląg 999757641120213 56198201922 2019019648542 6483 137 1480 1952 299 116 114 1021 3369 2865 124 838 330 142 0 152 226 0 0 0 0  
ogółem 999757641120213 56198201922 2019019648542 6483 137 1480 1952 299 116 114 1021 3369 2865 124 838 330 142 0 152 226 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Elbląg
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 137 
0.70
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 142 
0.72
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 226 
1.15
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 114 
0.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1021 
5.20
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 330 
1.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 116 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1480 
7.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1952 
9.93
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 124 
0.63
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 299 
1.52
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6483 
33.00
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 838 
4.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2865 
14.58
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 152 
0.77
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 3369 
17.15