Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie olsztyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
281401 gm. Barczewo 12987100571984 807319840 1984190381 606 12 218 242 28 6 17 41 243 256 12 69 94 21 0 5 33 0 0 0 0  
281402 gm. Biskupiec 15236115612458 910324583 2455236095 532 19 241 306 32 10 21 72 378 265 11 64 353 18 0 6 32 0 0 0 0  
281403 gm. Dobre Miasto 1260495021922 758019210 1921183685 462 13 334 253 25 10 17 48 249 231 22 54 54 17 0 3 44 0 0 0 0  
281404 gm. Dywity 625147111292 341912920 1292124844 486 1 109 130 12 2 18 32 162 128 19 56 64 15 0 2 12 0 0 0 0  
281405 gm. Gietrzwałd 40052999750 22497500 75070149 234 5 58 77 12 2 18 20 65 70 6 60 53 7 0 1 13 0 0 0 0  
281406 gm. Jeziorany 62374693642 40516420 64260834 146 9 99 71 9 3 5 10 66 94 15 17 47 6 0 3 8 0 0 0 0  
281407 gm. Jonkowo 39672998548 24505480 54853018 179 3 61 41 10 0 9 21 53 66 7 23 41 13 0 0 3 0 0 0 0  
281408 gm. Kolno 28302151277 18742770 27725819 60 4 63 33 1 1 6 7 22 31 0 0 24 2 0 0 4 0 0 0 0  
281409 gm. Olsztynek 1037477761486 629014861 1485141273 418 15 118 192 20 3 14 61 160 181 8 66 122 10 0 2 22 0 0 0 0  
281410 gm. Purda 55784203713 34907130 71367241 202 3 71 68 11 1 13 19 49 79 13 31 99 5 0 0 8 0 0 0 0  
281411 gm. Stawiguda 37752857707 21507070 70767730 247 3 55 72 8 1 17 42 97 67 10 28 22 4 0 0 4 0 0 0 0  
281412 gm. Świątki 31482402307 20953070 30729413 75 3 88 20 5 2 4 9 21 37 4 8 8 3 0 1 6 0 0 0 0  
ogółem 869926591013086 52824130854 1308112499582 3647 90 1515 1505 173 41 159 382 1565 1505 127 476 981 121 0 23 189 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie olsztyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 90 
0.72
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 121 
0.97
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 189 
1.51
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 159 
1.27
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 382 
3.06
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 981 
7.85
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 41 
0.33
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1515 
12.12
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1505 
12.04
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 127 
1.02
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 173 
1.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3647 
29.18
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 476 
3.81
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1505 
12.04
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 23 
0.18
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1565 
12.52