Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lidzbarski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280901 m. Lidzbark Warmiński 13497102032591 761225890 2589251178 767 20 195 243 26 12 27 98 209 379 324 92 50 11 0 32 26 0 0 0 0  
280902 gm. Kiwity 26912002363 16393630 3633549 55 3 145 21 3 1 5 12 14 49 3 0 31 7 0 0 5 0 0 0 0  
280903 gm. Lidzbark Warmiński 51574056607 34496070 60759413 96 7 170 46 6 3 11 8 41 76 81 3 32 1 0 7 6 0 0 0 0  
280904 gm. Lubomino 27802050281 17692810 2812756 64 6 67 21 0 1 2 4 20 44 0 2 37 2 0 0 5 0 0 0 0  
280905 gm. Orneta 1020177161512 620415110 1511145853 388 17 248 107 15 7 9 63 181 212 33 38 94 10 0 1 35 0 0 0 0  
ogółem 34326260275354 2067353510 53515192159 1370 53 825 438 50 24 54 185 465 760 441 135 244 31 0 40 77 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lidzbarski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 53 
1.02
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 31 
0.60
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 77 
1.48
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 54 
1.04
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 185 
3.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 244 
4.70
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 24 
0.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 825 
15.89
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 438 
8.44
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 441 
8.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 50 
0.96
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1370 
26.39
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 135 
2.60
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 760 
14.64
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 40 
0.77
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 465 
8.96