Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie kętrzyński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280801 m. Kętrzyn 23823180923950 1414239490 39493821128 1035 29 322 571 101 9 35 156 654 570 23 132 89 39 0 2 54 0 0 0 0  
280802 gm. Barciany 55194116509 36075090 50948722 62 11 141 84 5 3 5 16 34 57 4 15 36 6 0 1 7 0 0 0 0  
280803 gm. Kętrzyn 63804806684 41226840 68465925 152 13 155 84 13 6 9 30 63 60 8 14 34 8 0 2 8 0 0 0 0  
280804 gm. Korsze 88336718999 57199990 99995445 206 15 197 94 18 4 18 34 86 152 15 38 39 11 0 4 23 0 0 0 0  
280805 gm. Reszel 69545272936 43369360 93689145 217 12 99 138 16 4 5 37 72 161 5 33 48 15 0 5 24 0 0 0 0  
280806 gm. Srokowo 33582507398 21093980 39837622 71 11 83 62 3 0 2 20 16 41 2 8 46 5 0 1 5 0 0 0 0  
ogółem 54867415117476 3403574750 74757188287 1743 91 997 1033 156 26 74 293 925 1041 57 240 292 84 0 15 121 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie kętrzyński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 91 
1.27
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 84 
1.17
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 121 
1.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 74 
1.03
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 293 
4.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 292 
4.06
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 26 
0.36
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 997 
13.87
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1033 
14.37
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.79
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 156 
2.17
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1743 
24.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 240 
3.34
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1041 
14.48
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 15 
0.21
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 925 
12.87