Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie giżycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280601 m. Giżycko 24528187084410 1429844030 44034267136 1171 51 366 449 52 26 31 223 434 557 23 161 627 35 0 5 56 0 0 0 0  
280604 gm. Giżycko 58644348726 36227250 72569530 160 10 135 39 9 7 5 16 42 86 4 29 140 4 0 0 9 0 0 0 0  
280605 gm. Kruklanki 24171809301 15083010 30128714 47 3 109 14 2 3 5 10 12 28 3 9 39 1 0 0 2 0 0 0 0  
280606 gm. Miłki 29802250332 19183320 33232210 42 3 87 14 6 0 1 14 18 31 1 4 88 0 0 1 12 0 0 0 0  
280608 gm. Ryn 48683674484 31904840 48444638 94 4 73 55 7 4 2 23 28 48 4 19 61 7 0 3 14 0 0 0 0  
280610 gm. Wydminy 52643968636 33326360 63660234 95 3 151 51 9 2 11 15 73 75 0 10 86 11 0 2 8 0 0 0 0  
ogółem 45921347576889 2786868810 68816619262 1609 74 921 622 85 42 55 301 607 825 35 232 1041 58 0 11 101 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie giżycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 74 
1.12
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 58 
0.88
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 101 
1.53
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.83
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 301 
4.55
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1041 
15.73
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 42 
0.63
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 921 
13.91
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 622 
9.40
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 35 
0.53
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 85 
1.28
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1609 
24.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 232 
3.51
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 825 
12.46
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 11 
0.17
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 607 
9.17