Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bartoszycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
280101 m. Bartoszyce 21162160933767 1232637640 37643630134 1048 33 446 545 33 11 24 208 366 517 76 95 127 56 0 3 42 0 0 0 0  
280102 m. Górowo Iławeckie 37402799574 22255740 57454727 140 7 60 70 7 1 3 31 56 66 25 21 40 6 0 2 12 0 0 0 0  
280103 gm. Bartoszyce 826662021116 508611160 1116107937 154 17 388 51 6 2 6 21 54 157 16 15 164 12 0 3 13 0 0 0 0  
280104 gm. Bisztynek 55854254470 37844700 47044426 111 5 88 67 2 1 0 15 31 82 7 8 20 4 0 0 3 0 0 0 0  
280105 gm. Górowo Iławeckie 70435601599 50025990 59957524 113 10 134 70 9 5 7 7 32 80 20 13 47 17 0 4 7 0 0 0 0  
280106 gm. Sępopol 55194163638 35256380 63861028 108 12 169 74 7 1 4 40 25 78 7 19 49 5 0 1 11 0 0 0 0  
ogółem 51315391127164 3194871610 71616885276 1674 84 1285 877 64 21 44 322 564 980 151 171 447 100 0 13 88 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bartoszycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 84 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 100 
1.45
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 88 
1.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 44 
0.64
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 322 
4.68
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 447 
6.49
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 21 
0.31
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1285 
18.66
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 877 
12.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 151 
2.19
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 64 
0.93
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1674 
24.31
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 171 
2.48
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 980 
14.23
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 13 
0.19
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 564 
8.19