Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Łomża
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
206201 m. Łomża 488043694510461 26484104610 1046110254207 2857 21 858 687 112 155 728 381 1707 2088 36 155 376 31 0 16 46 0 0 0 0  
ogółem 488043694510461 26484104610 1046110254207 2857 21 858 687 112 155 728 381 1707 2088 36 155 376 31 0 16 46 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Łomża
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 21 
0.20
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 31 
0.30
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 46 
0.45
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 728 
7.10
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 381 
3.72
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 376 
3.67
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 155 
1.51
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 858 
8.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 687 
6.70
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 36 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 112 
1.09
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2857 
27.86
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 155 
1.51
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2088 
20.36
16Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej 16 
0.16
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1707 
16.65