Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie rypiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
041201 m. Rypin 1303298482094 775420940 2094205638 511 8 117 142 35 18 125 105 438 237 11 150 141 18 0 0 0 0 0 0 0  
041202 gm. Brzuze 42063160551 26095500 55053515 68 4 181 37 9 6 14 32 39 69 3 16 50 7 0 0 0 0 0 0 0  
041203 gm. Rogowo 38152900346 25543460 34633610 41 1 84 12 5 2 2 6 18 60 2 6 93 4 0 0 0 0 0 0 0  
041204 gm. Rypin 56854290582 37085820 58256616 61 3 148 22 1 1 9 19 40 78 0 6 177 1 0 0 0 0 0 0 0  
041205 gm. Skrwilno 48953680540 31405400 54051921 47 9 112 26 3 3 4 16 50 105 3 15 124 2 0 0 0 0 0 0 0  
041206 gm. Wąpielsk 32882470322 21483220 3223139 41 0 92 23 5 0 1 9 27 54 2 4 54 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 34921263484435 2191344340 44344325109 769 25 734 262 58 30 155 187 612 603 21 197 639 33 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie rypiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 25 
0.58
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 33 
0.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 155 
3.58
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 187 
4.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 639 
14.77
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 30 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 734 
16.97
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 262 
6.06
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 21 
0.49
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 58 
1.34
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 769 
17.78
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 197 
4.55
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 603 
13.94
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 612 
14.15