Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie bydgoski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
040301 gm. Białe Błota 888866501460 519014590 1459142831 424 7 127 145 28 5 25 45 175 247 8 106 77 9 0 0 0 0 0 0 0  
040302 gm. Dąbrowa Chełmińska 51573839671 31686710 67163041 115 4 99 100 18 3 10 11 53 99 8 49 50 11 0 0 0 0 0 0 0  
040303 gm. Dobrcz 678051301146 398411460 1146108660 188 16 335 100 12 6 18 74 56 114 16 43 105 3 0 0 0 0 0 0 0  
040304 gm. Koronowo 17936136002623 1097726220 26222505117 585 24 505 306 44 16 15 98 139 416 12 118 207 20 0 0 0 0 0 0 0  
040305 gm. Nowa Wieś Wielka 56884269747 35227470 74770641 195 8 67 68 15 3 29 44 52 78 8 80 54 5 0 0 0 0 0 0 0  
040306 gm. Osielsko 552341501170 298011700 1170113238 350 7 124 88 45 1 11 51 93 138 17 134 67 6 0 0 0 0 0 0 0  
040307 gm. Sicienko 665950921150 394211500 1150107575 197 6 208 76 29 6 8 44 84 179 14 60 153 11 0 0 0 0 0 0 0  
040308 gm. Solec Kujawski 1221892002265 693522650 22652165100 578 22 227 251 71 8 25 109 257 339 10 175 72 21 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 688495193011232 40698112300 1123010727503 2632 94 1692 1134 262 48 141 476 909 1610 93 765 785 86 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie bydgoski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 94 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 86 
0.80
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 141 
1.31
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 476 
4.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 785 
7.32
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 48 
0.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1692 
15.77
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1134 
10.57
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 93 
0.87
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 262 
2.44
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2632 
24.54
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 765 
7.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1610 
15.01
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 909 
8.47