Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Sopot
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
226401 m. Sopot 338182544913347 121011334416 1332813202126 5869 19 295 615 205 618 102 1012 1871 1230 40 1199 66 61 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 338182544913347 121011334416 1332813202126 5869 19 295 615 205 618 102 1012 1871 1230 40 1199 66 61 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Sopot
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 19 
0.14
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 61 
0.46
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 102 
0.77
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1012 
7.67
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 66 
0.50
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 618 
4.68
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 295 
2.23
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 615 
4.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 40 
0.30
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 205 
1.55
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5869 
44.46
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1199 
9.08
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1230 
9.32
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1871 
14.17