Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Słupsk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
226301 m. Słupsk 783835988216750 43132167406 1673416380354 4264 81 1257 1812 301 265 245 1312 1400 2915 57 2058 289 124 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 783835988216750 43132167406 1673416380354 4264 81 1257 1812 301 265 245 1312 1400 2915 57 2058 289 124 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Słupsk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 81 
0.49
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 124 
0.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 245 
1.50
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1312 
8.01
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 289 
1.76
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 265 
1.62
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1257 
7.67
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1812 
11.06
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 57 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 301 
1.84
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4264 
26.03
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 2058 
12.56
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2915 
17.80
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1400 
8.55