Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Gdynia
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
226201 m. Gdynia 20055215168563408 882786335540 6331562329986 25205 200 2041 4232 1658 2158 598 4560 7232 7395 258 5386 396 1010 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 20055215168563408 882786335540 6331562329986 25205 200 2041 4232 1658 2158 598 4560 7232 7395 258 5386 396 1010 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Gdynia
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 200 
0.32
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 1010 
1.62
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 598 
0.96
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 4560 
7.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 396 
0.64
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 2158 
3.46
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2041 
3.27
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 4232 
6.79
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 258 
0.41
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 1658 
2.66
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 25205 
40.44
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 5386 
8.64
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 7395 
11.86
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 7232 
11.60