Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Gdańsk
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
226101 m. Gdańsk 363068276092115194 16089511511810 1151081133901718 45986 315 3998 5783 2353 5096 1091 7370 17197 12565 398 9766 698 774 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 363068276092115194 16089511511810 1151081133901718 45986 315 3998 5783 2353 5096 1091 7370 17197 12565 398 9766 698 774 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Gdańsk
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 315 
0.28
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 774 
0.68
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 1091 
0.96
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 7370 
6.50
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 698 
0.62
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 5096 
4.49
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 3998 
3.53
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 5783 
5.10
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 398 
0.35
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 2353 
2.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 45986 
40.56
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 9766 
8.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 12565 
11.08
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 17197 
15.17