Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie malborski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220901 m. Malbork 31124237266105 1762161040 61045922182 1899 46 513 627 145 181 32 425 584 740 31 476 153 70 0 0 0 0 0 0 0  
220903 gm. Lichnowy 34162550549 20015490 54951534 80 7 106 27 3 16 4 17 35 80 0 15 120 5 0 0 0 0 0 0 0  
220904 gm. Malbork 30632267373 18943730 37335914 72 5 91 25 2 4 2 19 17 45 3 20 47 7 0 0 0 0 0 0 0  
220906 gm. Miłoradz 26762000423 15774210 42140516 60 1 126 26 7 6 6 7 43 68 1 9 32 13 0 0 0 0 0 0 0  
220907 gm. Nowy Staw 615945881024 356410240 102498341 193 7 217 102 12 15 7 43 92 120 8 64 84 19 0 0 0 0 0 0 0  
220908 gm. Stare Pole 35082651579 20725792 57755918 107 3 111 47 13 5 4 25 38 67 9 52 73 5 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 49946377829053 2872990502 90488743305 2411 69 1164 854 182 227 55 536 809 1120 52 636 509 119 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie malborski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 69 
0.79
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 119 
1.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 55 
0.63
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 536 
6.13
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 509 
5.82
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 227 
2.60
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1164 
13.31
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 854 
9.77
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 52 
0.59
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 182 
2.08
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2411 
27.58
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 636 
7.27
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1120 
12.81
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 809 
9.25