Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie lęborski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220801 m. Lębork 27631210245840 1518458381 58375629208 1615 42 575 445 75 73 37 437 491 1320 21 349 84 65 0 0 0 0 0 0 0  
220802 m. Łeba 32932400630 17706300 63062010 238 1 39 74 22 9 3 53 55 63 0 51 8 4 0 0 0 0 0 0 0  
220803 gm. Cewice 50923820823 29978230 82379330 164 17 186 69 9 10 4 41 39 190 0 27 33 4 0 0 0 0 0 0 0  
220804 gm. Nowa Wieś Lęborska 877364981603 489516030 1603154360 304 14 387 111 17 16 12 81 89 402 9 46 48 7 0 0 0 0 0 0 0  
220805 gm. Wicko 40643044393 26513939 3843840 79 7 101 40 4 4 7 19 16 51 0 20 31 5 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 48853367869289 27497928710 92778969308 2400 81 1288 739 127 112 63 631 690 2026 30 493 204 85 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie lęborski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 81 
0.90
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 85 
0.95
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 63 
0.70
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 631 
7.04
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 204 
2.27
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 112 
1.25
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1288 
14.36
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 739 
8.24
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 30 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 127 
1.42
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2400 
26.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 493 
5.50
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2026 
22.59
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 690 
7.69