Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie chojnicki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
220201 m. Chojnice 31340239506279 1767162740 62746054220 1878 31 615 575 206 163 40 280 552 1072 16 387 177 62 0 0 0 0 0 0 0  
220202 gm. Brusy 966172452026 521920250 2025195768 462 16 261 60 19 23 7 29 116 821 9 61 65 8 0 0 0 0 0 0 0  
220203 gm. Chojnice 1134585391965 657419640 19641864100 305 14 654 95 36 33 10 55 91 355 7 72 121 16 0 0 0 0 0 0 0  
220204 gm. Czersk 15417116262821 880528188 2810272387 541 37 433 118 36 166 14 86 229 809 16 111 104 23 0 0 0 0 0 0 0  
220205 gm. Konarzyny 15871194373 8213730 37335617 21 4 133 16 11 4 2 6 13 118 3 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0  
ogółem 693505255413464 39090134548 1344612954492 3207 102 2096 864 308 389 73 456 1001 3175 51 642 480 110 0 0 0 0 0 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie chojnicki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 102 
0.79
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 110 
0.85
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 73 
0.56
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 456 
3.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 480 
3.71
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 389 
3.00
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2096 
16.18
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 864 
6.67
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 51 
0.39
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 308 
2.38
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3207 
24.76
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 642 
4.96
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3175 
24.51
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1001 
7.73