Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Szczecin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
326201 m. Szczecin 32303524512880804 1643218071919 80700795861114 24385 248 4762 9920 1500 1544 2080 5560 9540 9244 664 6683 1096 690 0 0 701 0 0 0 969  
ogółem 32303524512880804 1643218071919 80700795861114 24385 248 4762 9920 1500 1544 2080 5560 9540 9244 664 6683 1096 690 0 0 701 0 0 0 969  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Szczecin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 248 
0.31
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 969 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 690 
0.87
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 701 
0.88
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 2080 
2.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 5560 
6.99
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1096 
1.38
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1544 
1.94
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 4762 
5.98
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 9920 
12.46
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 664 
0.83
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 1500 
1.88
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 24385 
30.64
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 6683 
8.40
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 9244 
11.62
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 9540 
11.99