Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Koszalin
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
326101 m. Koszalin 872836715520558 465972055241 2051120126385 6337 66 2476 2129 323 188 64 2192 1849 2107 64 1403 339 190 0 0 153 0 0 0 246  
ogółem 872836715520558 465972055241 2051120126385 6337 66 2476 2129 323 188 64 2192 1849 2107 64 1403 339 190 0 0 153 0 0 0 246  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Koszalin
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 66 
0.33
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 246 
1.22
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 190 
0.94
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 153 
0.76
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 64 
0.32
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 2192 
10.89
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 339 
1.68
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 188 
0.93
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2476 
12.30
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2129 
10.58
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 64 
0.32
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 323 
1.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 6337 
31.49
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1403 
6.97
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2107 
10.47
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1849 
9.19