Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie wałecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
321701 m. Wałcz 21207162684246 1202242433 42404116124 1170 25 375 513 59 11 17 345 435 510 29 339 119 62 0 0 80 0 0 0 27  
321702 gm. Człopa 39843062507 25555050 50547332 116 7 139 58 7 3 2 19 30 26 7 22 11 9 0 0 12 0 0 0 5  
321703 gm. Mirosławiec 46423575429 31464290 42940722 112 2 62 47 0 4 0 41 30 24 2 45 14 6 0 0 8 0 0 0 10  
321704 gm. Tuczno 40363089602 24876020 60257032 100 4 163 37 10 5 2 43 49 55 4 21 52 11 0 0 11 0 0 0 3  
321705 gm. Wałcz 934971181076 604210760 1076102848 205 12 273 98 6 8 8 68 61 116 7 45 64 14 0 0 25 0 0 0 18  
ogółem 43218331126860 2625268553 68526594258 1703 50 1012 753 82 31 29 516 605 731 49 472 260 102 0 0 136 0 0 0 63  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie wałecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 50 
0.76
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 63 
0.96
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 102 
1.55
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 136 
2.06
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.44
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 516 
7.83
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 260 
3.94
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 31 
0.47
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1012 
15.35
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 753 
11.42
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 49 
0.74
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 82 
1.24
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1703 
25.83
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 472 
7.16
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 731 
11.09
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 605 
9.18