Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie świdwiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
321601 m. Świdwin 1282298672056 781120560 2056198571 472 7 255 264 24 13 8 132 278 174 9 113 82 9 0 0 126 0 0 0 19  
321602 gm. Brzeżno 21801644352 12923520 35233022 36 7 108 25 5 2 7 12 21 28 0 1 57 2 0 0 19 0 0 0 0  
321603 gm. Połczyn-Zdrój 13379100992087 801220870 2087200186 382 15 499 201 19 10 3 96 248 302 15 75 42 30 0 0 42 0 0 0 22  
321604 gm. Rąbino 31172433387 20463870 38736324 32 0 102 36 2 1 1 8 70 52 1 7 24 3 0 0 21 0 0 0 3  
321605 gm. Sławoborze 32782595410 21854100 41039020 58 4 105 30 4 4 1 14 59 35 1 12 27 6 0 0 27 0 0 0 3  
321606 gm. Świdwin 47803712748 29647480 74870741 77 10 223 59 13 4 9 16 86 52 6 14 59 5 0 0 70 0 0 0 4  
ogółem 39556303506040 2431060400 60405776264 1057 43 1292 615 67 34 29 278 762 643 32 222 291 55 0 0 305 0 0 0 51  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie świdwiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 43 
0.74
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 51 
0.88
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 55 
0.95
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 305 
5.28
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.50
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 278 
4.81
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 291 
5.04
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 34 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1292 
22.37
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 615 
10.65
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 32 
0.55
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 67 
1.16
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1057 
18.30
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 222 
3.84
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 643 
11.13
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 762 
13.19