Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie szczecinecki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
321501 m. Szczecinek 32278246486627 1800166220 66226430192 2367 21 688 1085 69 64 9 303 506 786 27 223 106 46 0 0 73 0 0 0 57  
321502 gm. Barwice 69765324939 43859390 93991227 189 5 296 84 6 8 1 37 69 79 4 32 58 3 0 0 24 0 0 0 17  
321503 gm. Biały Bór 40512967516 24515160 51649323 109 4 86 81 5 2 6 14 23 18 4 73 57 5 0 0 1 0 0 0 5  
321504 gm. Borne Sulinowo 670350761118 395811180 1118107939 248 4 184 175 8 9 1 52 76 102 16 99 48 10 0 0 16 0 0 0 31  
321505 gm. Grzmiąca 40293038516 25225160 51650115 140 5 147 79 2 1 0 17 11 35 2 19 23 6 0 0 6 0 0 0 8  
321506 gm. Szczecinek 74415649785 48647850 78573253 161 3 156 85 12 1 3 27 55 95 2 22 78 5 0 0 18 0 0 0 9  
ogółem 614784670210501 36181104960 1049610147349 3214 42 1557 1589 102 85 20 450 740 1115 55 468 370 75 0 0 138 0 0 0 127  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie szczecinecki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 42 
0.41
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 127 
1.25
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 75 
0.74
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 138 
1.36
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 20 
0.20
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 450 
4.43
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 370 
3.65
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 85 
0.84
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1557 
15.34
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1589 
15.66
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 55 
0.54
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 102 
1.01
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3214 
31.67
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 468 
4.61
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1115 
10.99
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 740 
7.29