Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie stargardzki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
321401 m. Stargard Szczeciński 568414348411332 32152113310 1133111048283 3945 55 1167 1174 123 108 50 561 966 1591 81 517 145 79 0 0 124 0 0 0 362  
321402 gm. Chociwel 47253604676 29286760 67664630 118 5 167 75 10 3 10 26 45 74 3 19 68 9 0 0 9 0 0 0 5  
321403 gm. Dobrzany 40114066429 36374290 42941415 87 3 103 29 3 4 2 23 23 53 5 19 39 4 0 0 7 0 0 0 10  
321404 gm. Dolice 61104789802 39877990 79976336 185 13 191 82 5 9 9 32 38 114 7 7 41 3 0 0 13 0 0 0 14  
321405 gm. Ińsko 28682177649 152864912 63760235 118 3 123 182 11 6 9 10 34 56 5 10 18 1 0 0 7 0 0 0 9  
321406 gm. Kobylanka 26201978390 15883907 3833758 110 2 58 39 6 6 5 9 49 38 1 21 19 1 0 0 3 0 0 0 8  
321408 gm. Marianowo 23621834406 142840619 3873798 41 5 107 45 3 7 4 7 16 47 2 6 76 3 0 0 2 0 0 0 8  
321409 gm. Stara Dąbrowa 27452016347 16693460 34633610 51 3 121 33 6 7 0 13 21 41 2 3 23 2 0 0 4 0 0 0 6  
321410 gm. Stargard Szczeciński 838964461025 542110250 102596659 263 6 241 64 15 9 8 34 65 150 2 19 38 17 0 0 22 0 0 0 13  
321411 gm. Suchań 32982537450 20874500 45042327 72 3 142 45 2 2 3 12 29 35 4 16 34 1 0 0 4 0 0 0 19  
ogółem 939697293116506 564251650138 1646315952511 4990 98 2420 1768 184 161 100 727 1286 2199 112 637 501 120 0 0 195 0 0 0 454  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie stargardzki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 98 
0.61
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 454 
2.85
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 120 
0.75
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 195 
1.22
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 100 
0.63
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 727 
4.56
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 501 
3.14
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 161 
1.01
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2420 
15.17
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1768 
11.08
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 112 
0.70
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 184 
1.15
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 4990 
31.28
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 637 
3.99
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2199 
13.79
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1286 
8.06