Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie pyrzycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
321201 gm. Bielice 22411724265 14592650 2652623 31 3 72 19 3 5 0 14 25 33 0 3 47 2 0 0 3 0 0 0 2  
321202 gm. Kozielice 20191520275 12452750 2752669 23 1 79 18 3 4 3 21 29 34 3 10 24 5 0 0 2 0 0 0 7  
321203 gm. Lipiany 49573730806 29248060 80677927 176 6 141 72 4 4 8 24 74 139 2 26 48 24 0 0 12 0 0 0 19  
321204 gm. Przelewice 43003351507 28445070 50747829 62 3 152 46 7 5 4 17 27 77 1 22 31 5 0 0 10 0 0 0 9  
321205 gm. Pyrzyce 15771119682863 9105286010 2850275397 563 13 499 305 34 21 14 191 199 406 10 184 188 59 0 0 42 0 0 0 25  
321206 gm. Warnice 26552000362 16383620 36234913 30 1 118 16 1 1 1 12 20 47 0 4 91 2 0 0 4 0 0 0 1  
ogółem 31943242935078 19215507510 50654887178 885 27 1061 476 52 40 30 279 374 736 16 249 429 97 0 0 73 0 0 0 63  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie pyrzycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 27 
0.55
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 63 
1.29
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 97 
1.98
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 73 
1.49
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 30 
0.61
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 279 
5.71
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 429 
8.78
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 40 
0.82
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1061 
21.71
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 476 
9.74
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 16 
0.33
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 52 
1.06
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 885 
18.11
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 249 
5.10
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 736 
15.06
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 374 
7.65