Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie gryfiński
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
320601 gm. Banie 50473950582 33685820 58254339 69 5 122 78 16 2 3 28 52 66 5 15 53 13 0 0 6 0 0 0 10  
320602 gm. Cedynia 34312633226 24072260 22621412 48 0 37 24 6 2 5 11 16 18 2 15 10 11 0 0 5 0 0 0 4  
320603 gm. Chojna 1066478371764 607317640 1764169371 207 6 248 143 15 36 10 46 635 188 10 36 62 21 0 0 12 0 0 0 18  
320604 gm. Gryfino 24745188174648 1416946466 46404505135 1247 20 497 484 478 56 50 249 447 397 32 186 113 153 0 0 49 0 0 0 47  
320605 gm. Mieszkowice 56974265981 32849800 98095030 148 12 223 60 14 13 5 27 91 236 6 20 43 22 0 0 14 0 0 0 16  
320606 gm. Moryń 34482784460 23244600 46042931 75 5 79 29 3 5 5 12 87 71 3 20 14 8 0 0 7 0 0 0 6  
320607 gm. Stare Czarnowo 29512255407 18484070 40739116 96 4 70 33 6 4 2 19 29 42 8 9 28 32 0 0 4 0 0 0 5  
320608 gm. Trzcińsko-Zdrój 45123485680 28056803 67764829 135 5 128 44 8 10 3 13 87 80 5 20 77 16 0 0 7 0 0 0 10  
320609 gm. Widuchowa 42313211408 28034080 40839513 65 2 100 47 22 6 3 17 37 45 5 10 23 8 0 0 3 0 0 0 2  
ogółem 647264923710156 39081101539 101449768376 2090 59 1504 942 568 134 86 422 1481 1143 76 331 423 284 0 0 107 0 0 0 118  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie gryfiński
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 59 
0.60
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 118 
1.21
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 284 
2.91
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 107 
1.10
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 86 
0.88
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 422 
4.32
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 423 
4.33
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 134 
1.37
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1504 
15.40
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 942 
9.64
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 76 
0.78
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 568 
5.81
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2090 
21.40
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 331 
3.39
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1143 
11.70
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1481 
15.16