Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie goleniowski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
320402 gm. Goleniów 25953198654551 1531445472 45454394151 1254 26 608 567 66 42 38 197 570 441 25 165 172 53 0 0 58 0 0 0 112  
320403 gm. Maszewo 60844762834 39288340 83479836 138 6 250 72 5 13 17 22 44 89 6 22 77 7 0 0 10 0 0 0 20  
320404 gm. Nowogard 19805153843186 12198318612 31743044130 539 21 532 452 39 456 12 125 142 248 24 85 248 35 0 0 48 0 0 0 38  
320405 gm. Osina 21571640335 13053350 33531619 43 3 78 25 2 21 5 12 30 32 2 2 34 11 0 0 8 0 0 0 8  
320406 gm. Przybiernów 40103077554 25235530 55353419 112 5 152 46 11 12 6 16 36 76 3 10 28 4 0 0 5 0 0 0 12  
320407 gm. Stepnica 36832777564 22135640 56453232 89 5 84 140 7 7 5 16 38 56 6 31 25 3 0 0 12 0 0 0 8  
ogółem 616924750510024 374811001914 100059618387 2175 66 1704 1302 130 551 83 388 860 942 66 315 584 113 0 0 141 0 0 0 198  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie goleniowski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 66 
0.69
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 198 
2.06
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 113 
1.17
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 141 
1.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 83 
0.86
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 388 
4.03
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 584 
6.07
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 551 
5.73
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1704 
17.72
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1302 
13.54
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 66 
0.69
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 130 
1.35
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 2175 
22.61
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 315 
3.28
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 942 
9.79
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 860 
8.94