Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Gorzów Wielkopolski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
086101 m. Gorzów Wielkopolski 996757601920742 552862073728 2070920248461 5251 61 1785 2246 350 82 95 1506 4996 1880 72 1140 251 112 0 0 217 0 0 0 204  
ogółem 996757601920742 552862073728 2070920248461 5251 61 1785 2246 350 82 95 1506 4996 1880 72 1140 251 112 0 0 217 0 0 0 204  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Gorzów Wielkopolski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 61 
0.30
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 204 
1.01
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 112 
0.55
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 217 
1.07
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 95 
0.47
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 1506 
7.44
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 251 
1.24
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 82 
0.40
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1785 
8.82
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2246 
11.09
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 72 
0.36
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 350 
1.73
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 5251 
25.93
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1140 
5.63
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1880 
9.28
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4996 
24.67