Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie żagański
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
081001 m. Gozdnica 28432185358 18273580 35834018 86 3 67 40 6 3 5 12 26 39 0 19 14 4 0 0 7 0 0 0 9  
081002 m. Żagań 21936167823559 1322335541 35533453100 803 25 422 559 45 11 13 280 322 563 22 159 64 27 0 0 81 0 0 0 57  
081003 gm. Brzeźnica 28592244554 16905540 55453321 53 1 175 41 4 5 3 18 29 116 8 8 56 5 0 0 9 0 0 0 2  
081004 gm. Iłowa 57234421732 36897320 73270329 198 7 113 83 15 7 6 49 58 76 4 33 21 9 0 0 13 0 0 0 11  
081005 gm. Małomice 44103351556 27955560 55652927 96 11 132 61 5 2 4 24 47 71 1 19 29 4 0 0 11 0 0 0 12  
081006 gm. Niegosławice 35882691617 207461710 60759413 46 4 399 22 3 2 3 2 15 49 0 3 35 3 0 0 8 0 0 0 0  
081007 gm. Szprotawa 17297130052389 1061623890 23892248141 508 16 592 331 17 12 14 95 145 318 15 53 66 26 0 0 22 0 0 0 18  
081008 gm. Wymiarki 19841675215 14602150 21519817 45 3 48 20 1 3 3 13 10 18 4 5 15 5 0 0 3 0 0 0 2  
081009 gm. Żagań 52944047689 33586880 68865731 97 6 239 46 9 6 7 18 31 110 2 6 51 6 0 0 19 0 0 0 4  
ogółem 65934504019669 40732966311 96529255397 1932 76 2187 1203 105 51 58 511 683 1360 56 305 351 89 0 0 173 0 0 0 115  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie żagański
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 76 
0.82
20Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy 115 
1.24
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 89 
0.96
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 173 
1.87
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 58 
0.63
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 511 
5.52
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 351 
3.79
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 51 
0.55
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2187 
23.63
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1203 
13.00
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 56 
0.61
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 105 
1.13
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1932 
20.88
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 305 
3.30
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1360 
14.69
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 683 
7.38