Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Opole
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
166101 m. Opole 998247758624080 53509240729 2406323614449 10123 64 808 2899 1239 106 206 949 2268 2243 111 1339 310 330 242 0 66 273 38 0 0  
ogółem 998247758624080 53509240729 2406323614449 10123 64 808 2899 1239 106 206 949 2268 2243 111 1339 310 330 242 0 66 273 38 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Opole
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 64 
0.27
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 242 
1.02
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 330 
1.40
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 273 
1.16
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 66 
0.28
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 38 
0.16
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 206 
0.87
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 949 
4.02
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 310 
1.31
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 106 
0.45
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 808 
3.42
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2899 
12.28
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 111 
0.47
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 1239 
5.25
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 10123 
42.87
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 1339 
5.67
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 2243 
9.50
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2268 
9.60