Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie głubczycki
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160201 gm. Baborów 51753913573 33405730 57355320 147 5 117 71 11 2 1 18 46 73 4 14 25 4 8 0 1 5 1 0 0  
160202 gm. Branice 62115006968 40389680 96891355 145 16 229 118 30 5 5 54 61 77 7 22 103 8 14 0 9 8 2 0 0  
160203 gm. Głubczyce 19520149873431 11556343018 3412332488 817 23 597 369 85 23 13 177 288 616 21 85 106 20 40 0 12 22 10 0 0  
160204 gm. Kietrz 930371481872 527618710 1871178487 288 23 574 132 42 9 10 73 113 340 11 37 78 16 12 0 8 12 6 0 0  
ogółem 40209310546844 24210684218 68246574250 1397 67 1517 690 168 39 29 322 508 1106 43 158 312 48 74 0 30 47 19 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie głubczycki
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 67 
1.02
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 74 
1.13
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 48 
0.73
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 47 
0.71
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 30 
0.46
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 19 
0.29
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 29 
0.44
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 322 
4.90
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 312 
4.75
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 39 
0.59
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1517 
23.08
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 690 
10.50
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 43 
0.65
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 168 
2.56
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 1397 
21.25
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 158 
2.40
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 1106 
16.82
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 508 
7.73