Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie brzeski
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
160101 m. Brzeg 31359242106965 1724569612 69596784175 2194 34 500 753 242 39 88 273 495 1481 75 191 199 51 84 0 19 47 19 0 0  
160102 gm. Skarbimierz 506839061161 274511610 1161111645 173 2 259 64 16 1 14 17 51 253 19 14 205 7 7 0 7 4 3 0 0  
160103 gm. Grodków 15362116642437 922724290 2429234881 493 15 470 372 82 43 16 61 121 465 32 37 89 15 19 0 8 10 0 0 0  
160104 gm. Lewin Brzeski 1034377891701 608817010 1701164457 407 14 287 163 36 7 17 31 76 406 10 35 79 16 9 0 6 10 35 0 0  
160105 gm. Lubsza 674851661170 399611690 1169111851 294 12 189 91 15 5 12 39 73 259 6 12 81 11 5 0 2 6 6 0 0  
160106 gm. Olszanka 38492888750 21387500 75073020 95 7 177 66 6 0 5 16 24 231 1 4 83 5 4 0 1 4 1 0 0  
ogółem 727295562314184 41439141712 1416913740429 3656 84 1882 1509 397 95 152 437 840 3095 143 293 736 105 128 0 43 81 64 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie brzeski
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 84 
0.61
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 128 
0.93
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 105 
0.76
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 81 
0.59
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 43 
0.31
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 64 
0.47
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 152 
1.11
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 437 
3.18
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 736 
5.36
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 95 
0.69
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1882 
13.70
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 1509 
10.98
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 143 
1.04
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 397 
2.89
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 3656 
26.61
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 293 
2.13
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 3095 
22.53
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 840 
6.11