Wyniki głosowania
Frekwencja
Wyniki głosowania w powiecie

 

Wyniki głosowania w powiecie m. Wrocław
Liczba kart do głosowania: Liczba głosów: Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr1-11) Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na poszczególne listy okręgowe (nr12-20)
026401 m. Wrocław 505639387483150284 23720115017772 1501051485511554 49950 372 7179 17234 8315 1921 4509 9027 15906 18441 350 10407 1001 443 1583 0 329 1395 189 0 0  
ogółem 505639387483150284 23720115017772 1501051485511554 49950 372 7179 17234 8315 1921 4509 9027 15906 18441 350 10407 1001 443 1583 0 329 1395 189 0 0  
Suma głosów ważnych oddanych na listy komitetów w powiecie m. Wrocław
Głosów ważnych oddanych na listę:
2Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 372 
0.25
15Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" 1583 
1.07
14Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD 443 
0.30
18Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 1395 
0.94
17Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych 329 
0.22
19Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski 189 
0.13
7Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski 4509 
3.04
8Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej 9027 
6.08
13Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego 1001 
0.67
6Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców 1921 
1.29
3Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 7179 
4.83
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 17234 
11.60
11Komitet Wyborczy Wyborców - Ogólnopolski Komitet Obywatelski "OKO" 350 
0.24
5Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej 8315 
5.60
1Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 49950 
33.62
12Komitet Wyborczy Unii Wolności 10407 
7.01
10Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin 18441 
12.41
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 15906 
10.71